Cart

 

ERDAS IMAGINE Lista över online-kurser och självstudier av BRS-Labs

Korta kurser

BRS-Labs är en global leverantör av ERDAS IMAGINEs online-kurs och certifikat till Geospatial community (utbildning på plats finns också). De erbjuder 16 kortkurser för fjärranalys online uppdelade i tre utbildningsnivåer: [Certifierad fjärranalysspecialist - Certifierad fjärranalysfackman - Cerfierad fjärranalyslösningsutvecklare]. BRS-Labs är en auktoriserad 'Utvecklingsutbildningspartner' för Hexagon Geospatial och alla dess kurser är baserade på ERDAS IMAGE software:t.

BRS-LABS erbjuder studenter och akademisk personal i utvecklingsländer ett stipendium (endast med administrativa avgifter) och erbjuder 50% rabatt för universitet i utvecklingsländer

För närvarande finns kurserna endast tillgängliga på engelska och arabiska. För att bli översättningspartner eller investera i översättning av våra kurser, kontakta oss på på: info@remote-sensing-portal.com

För att anmäla dig eller ansöka om stipendierabatten, kontakta oss på: info@remote-sensing-portal.com

Viktiga länkar: HemsidaPriserStipendierBroschyrer

Kurslista

Kurser för certifierad fjärranalysspecialist.. RSS™

1 Rymdvetenskap och satellitöversikt för online-kursen för VD:ar och handledare Detaljer
2 Online-kurs för fjärranalysgrunder Detaljer
3 Kurs och självstudie för Introduktion till praktisk fjärranalys (genom användande av ERDAS IMAGINE) Detaljer
4 Kurs och självstudie för satellitbilder, geometrisk korrigering och kartprojektering (genom användande av ERDAS IMAGINE) Detaljer
5 Online-kurs för satellitbilder och visuell tolkning Detaljer
6 Online-kurs och självstudie för satellitbilders digitalisering och kommentering (genom användande av ERDAS IMAGINE) Detaljer
7 Online-kurs och självstudie för grundläggande satellitbildsklassificering (genom användande av ERDAS IMAGINE) Detaljer
8 Kurs och självstudie för satellitbildsförbättrande (genom användande av ERDAS IMAGINE) Detaljer
9 Online-kurs och självstudie för kartproduktion från satellitbilder (genom användande av ERDAS IMAGINE) Detaljer

Kurser för certifierad fjärranalysfackman.. RSP™

10 Online-kurs och självstudie för satellitbildsdelmängd och mosaikteknik (genom användande av ERDAS IMAGINE) Detaljer
11 Kurs för satellitbildsklassificiering (avancerad) + bilddifferentiering Detaljer
12 Online-kurs och självstudie för satellitbilder och terränganalys (genom användande av ERDAS IMAGINE) Detaljer
13 Online-kurs och självstudie för 3D-visning och simulering för satellitbilder genom användande av Virtual GIS (genom användande av ERDAS IMAGINE) Detaljer

Kurser för certifierad fjärranalyslösningsutvecklare.. RSSD™

14 Online-kurs och självstudie för lösningsutvecklare nivå ett (genom användande av ERDAS IMAGINE spatial modellering) Detaljer
15 Online-kurs och självstudie för lösningsutvecklare nivå två (genom användande av ERDAS IMAGINE spatial modellering) Detaljer
16 Online-kurs och självstudie för lösningsutvecklare nivå tre (genom användande av ERDAS IMAGINE spatial modellering) Detaljer

To Top