Cart

 

ЭРДАС ИМЭЙЖН Онлайн Сургалтын Дамжааны жагсаалт болон Заавар хичээлүүд

Богино хугацааны дамжаанууд

Бриллиант зайнаас тандах лаборатори нь Газарзүйн тархцын холбооны гэрчилгээ олгох ба ЭРДАС ИМЭЙЖН онлайн сургалтын дамжааг дэлхий дахинаа нийлүүлэгч юм. Дараах 3 түвшинд хуваагдах 16 төрлийн зайнаас тандах богино хугацааны онлайн дамжаануудыг санал болгож байна: [Албан ёсны гэрчилгээтэй Зайнаас тандах мэргэжилтэн - Албан ёсны гэрчилгээтэй Зайнаас тандах мэргэшсэн мэргэжилтэн - Албан ёсны гэрчилгээтэй Зайнаас тандах шийдэл хөгжүүлэгч]. Бриллиант зайнаас тандах лаборатори нь итгэмжлэгдсэн Зургаан өнцөгт Газарзүйн тархацын 'Хөгжиж буй Боловсролын түнш' бөгөөд уг лабораторийн бүх дамжаанууд нь ЭРДАС ИМЭЙЖН програм дээр суурилсан болно.

Бриллиант зайнаас тандах лаборатори нь хөгжиж буй улс орнуудын оюутнууд болон академийн ажилтан гишүүдэд Тэтгэлэг (зөвхөн захиргааны төлбөртэй холбоотой) санал болгодог ба хөгжиж буй улс орнуудын их сургуулиудад зориулан 50%-ийн хямдрал санал болгодог.

Уг дамжаанууд өдийг хүртэл зөвхөн Англи болон Араб хэл дээр явагдах боломжтой байна. Орчуулгын хамтрагч болох болон манай дамжаануудын орчуулгад хөрөнгө оруулах хүсэлтэй хүмүүс бидэнтэй дараах хаягаар холбогдоно уу: info@remote-sensing-portal.com

Элсэн орох эсвэл Тэтгэлгийн хямдралын үнийн талаар лавлах бол бидэнтэй дараах хаягаар холбогдоно уу: info@remote-sensing-portal.com

Чухал холбоосууд: Нүүр хуудас ҮнэТэтгэлгүүд Эмхэтгэлүүд

Дамжааны жагсаалтууд

Зайнаас тандах мэргэжилтний гэрчилгээт дамжаанууд.. RSS™

1 Ерөнхий менежерүүд ба удирдагч арга зүйч нарт зориулсан Сансрын шинжлэх ухаан ба Хиймэл дагуулын ерөнхий онлайн сургалтын дамжаа Нарийвчилсан мэдээлэл
2 Зайнаас тандах суурь зарчмуудын онлайн сургалтын дамжаа Нарийвчилсан мэдээлэл
3 Зайнаас тандах дадлагын (ЭРДАС ИМЭЙЖН ашиглана) танилцуулга сургалтын дамжаа ба заавар хичээл Нарийвчилсан мэдээлэл
4 Хиймэл дагуулын зурагнуудын геометрийн засвар болон газрын зураг төлөвлөлтийн сургалтын дамжаа ба заавар хичээлүүд (ЭРДАС ИМЭЙЖН ашиглана) Нарийвчилсан мэдээлэл
5 Хиймэл дагуулын зурагнуудын дүрс тайлбар Онлайн сургалтын дамжаа Нарийвчилсан мэдээлэл
6 Хиймэл дагуулын зурагнуудын тоон дүрслэл ба тайлбар тэмдэглэгээний Онлайн сургалтын дамжаа ба заавар хичээл (ЭРДАС ИМЭЙЖН ашиглана) Нарийвчилсан мэдээлэл
7 Хиймэл дагуулын зурагнуудын ангиллын үндсэн түвшний Онлайн сургалтын дамжаа (ЭРДАС ИМЭЙЖН ашиглана) Нарийвчилсан мэдээлэл
8 Хиймэл дагуулын зурагнуудыг сайжруулах сургалтын дамжаа ба заавар хичээл (ЭРДАС ИМЭЙЖН ашиглана) Нарийвчилсан мэдээлэл
9 Хиймэл дагуулын зурагнуудаас Газрын зураг боловсруулах онлайн сургалтын дамжаа ба заавар хичээлүүд (ЭРДАС ИМЭЙЖН ашиглана) Нарийвчилсан мэдээлэл

Зайнаас тандах мэргэшсэн мэргэжилтний гэрчилгээт дамжаа.. RSP™

10 Хиймэл дагуулын зурагнуудын олонлог ба эвлүүлгийн онлайн сургалтын дамжаа ба заавар хичээл (ЭРДАС ИМЭЙЖН ашиглана) Нарийвчилсан мэдээлэл
11 Хиймэл дагуулын зурагнуудын ангиллын (ахисан түвшин) Онлайн сургалтын дамжаа (ЭРДАС ИМЭЙЖН ашиглана) Нарийвчилсан мэдээлэл
12 Хиймэл дагуулын зурагнуудын байршлын дүн шинжилгээний онлайн сургалтын дамжаа ба заавар хичээл (ЭРДАС ИМЭЙЖН ашиглана) Нарийвчилсан мэдээлэл
13 Хиймэл дагуулын зурагнуудад зориулсан 3D ажиглалт ба загварчлалын онлайн сургалтын дамжаа ба заавар хичээл (ЭРДАС ИМЭЙЖН ашиглана) Нарийвчилсан мэдээлэл

Зайнаас тандах шийдэл хөгжүүлэгчийн гэрчилгээт дамжаа.. RSSD™

14 Шийдэл хөгжүүлэгчийн 1 дүгээр түвшний онлайн сургалтын дамжаа ба заавар хичээл (ЭРДАС ИМЭЙЖН спатиал моделер ашиглана) Нарийвчилсан мэдээлэл
15 Шийдэл хөгжүүлэгчийн 2 дугаар түвшний онлайн сургалтын дамжаа ба заавар хичээл (ЭРДАС ИМЭЙЖН спатиал моделер ашиглана) Нарийвчилсан мэдээлэл
16 Шийдэл хөгжүүлэгчийн 3 дугаар түвшний онлайн сургалтын дамжаа ба заавар хичээл (ЭРДАС ИМЭЙЖН спатиал моделер ашиглана) Нарийвчилсан мэдээлэл

To Top