Cart

 

Senarai Kursus Latihan & Tutorial Atas Talian ERDAS IMAGINE |BRS-Labs

Kursus Pendek

BRS-Labs adalah penyedia global kursus latihan atas talian bagi ERDAS IMAGINE dan sijil kepada komuniti Geospatial (latihan di tapak juga disediakan). Ia menawarkan 16 kursus jangka pendek Remote Sensing yang terbahagi kepada 3 tahap pendidikan: [Pakar Remote Sensing Bertauliah - Profesional Remote Sensing Bertauliah - Pembangun Penyelesaian Remote Sensing Bertauliah]. BRS-Labs merupakan -rakan kongsi kemajuan pendidikan- bagi Hexagon Geospatial yang sah dan kesemua kursus adalah berdasarkan kepada perisian ERDAS IMAGINE.

BRS-Labs menawarkan Biasiswa kepada pelajar dan ahli akademik di negara-negara membangun (dengan bayaran pentadbiran sahaja), dan menawarkan diskaun 50% untuk universiti di negara maju.

Sehingga kini kursus yang tersedia adalah di dalam bahasa Inggeris dan bahasa Arab sahaja. Untuk menjadi rakan penterjemah dan melabur di dalam menterjemahkan kursus kami, sila hubungi kami.

Untuk pendaftaran atau memohon harga diskaun Biasiswa, hubungi kami di: info@remote-sensing-portal.com

Pautan Penting: Laman Utama - Harga - Biasiswa - Brosur

Senarai Kursus

Kursus Sijil Pakar Remote Sensing.. RSS™

1 KURSUS LATIHAN ATAS TALIAN LATAR BELAKANG SAINS ANGKASA DAN SATELIT UNTUK PENGURUS BESAR & PENYELIA Perincian
2 KURSUS LATIHAN ASAS PENDERIAAN JAUH ATAS TALIAN Perincian
3 KURSUS LATIHAN PENGENALAN KEPADA PRAKTIKAL PENDERIAAN JAUH (MENGGUNAKAN ERDAS IMAGINE) & TUTORIAL Perincian
4 KURSUS LATIHAN PEMBETULAN GEOMETRI IMEJ SATELIT DAN UNJURAN PETA & TUTORIAL (MENGGUNAKAN ERDAS IMAGINE) Perincian
5 KURSUS LATIHAN ATAS TALIAN INTERPRETASI VISUAL IMEJ SATELIT Perincian
6 KURSUS LATIHAN ATAS TALIAN PENDIGITAN DAN PENGANOTASIAN IMEJ SATELIT & TUTORIAL (MENGGUNAKAN ERDAS IMAGINE) Perincian
7 KURSUS LATIHAN DALAM TALIAN ASAS PENGELASAN IMEJ SATELIT & TUTORIAL (MENGGUNAKAN ERDAS IMAGINE) Perincian
8 KURSUS LATIHAN PENINGKATAN IMEJ SATELIT & TUTORIAL (MENGGUNAKAN ERDAS IMAGINE) Perincian
9 KURSUS LATIHAN ATAS TALIAN PENGHASILAN PETA DARIPADA IMEJ SATELIT & TUTORIAL (MENGGUNAKAN ERDAS IMAGINE) Perincian

Kursus Sijil Profesional Remote Sensing.. RSP™

10 KURSUS LATIHAN ATAS TALIAN SUBSET DAN MOSAIK IMEJ SATELIT & TUTORIAL (MENGGUNAKAN ERDAS IMAGINE) Perincian
11 LATIHAN KURSUS PENGELASAN IMEJ SATELIT + PERBEZAAN IMEJ (MENGGUNAKAN ERDAS IMAGINE) Perincian
12 KURSUS LATIHAN ATAS TALIAN ANALISIS RUPA BUMI IMEJ SATELIT & TUTORIAL (MENGGUNAKAN ERDAS IMAGINE) Perincian
13 KURSUS LATIHAN ATAS TALIAN PANDANGAN 3D & SIMULASI UNTUK IMEJ SATELIT MENGGUNAKAN GIS MAYA & TUTORIAL (MENGGUNAKAN ERDAS IMAGINE) Perincian

Kursus Sijil Pembangun Penyelesaian Remote Sensing.. RSSD™

14 KURSUS LATIHAN ATAS TALIAN PEMBANGUN PENYELESAIAN TAHAP 1 & TUTORIAL (MENGGUNAKAN ERDAS IMAGINE SPATIAL MODELER) Perincian
15 KURSUS LATIHAN ATAS TALIAN PEMBANGUN PENYELESAIAN TAHAP 2 & TUTORIAL (MENGGUNAKAN ERDAS IMAGINE SPATIAL MODELER) Perincian
16 KURSUS LATIHAN ATAS TALIAN PEMBANGUN PENYELESAIAN TAHAP 3 & TUTORIAL (MENGGUNAKAN ERDAS IMAGINE SPATIAL MODELER) Perincian

To Top